Kachliarstvo a Krby Maník

Firma Kachliarstvo MANIK, s.r.o., ponúka „ušitie“ diela na mieru, poradenskú činnosť v oblasti alternatívnych vykurovacích systémov.

Ponúkame stavby krbov, pecí, šporákov, chlebových pecí aj na domáce použitie, vonkajšie krby, rekonštrukcie starých pecí a šporákov, stavby komínov, vložkovanie komínov.

Predaj kachliarskych materiálov - šamoty, lepidlá, kachlice, dymovody, špárovacie hmoty. V ponuke je aj celkový servis pre zákazníka, zahŕňajúci aj kontrolu či rekonštrukciu komína, spolu s revíznou správou.

Konateľ a zároveň majiteľ firmy je členom Cechu kachliarov.

O nás

Vizualizácia krbov a kachľových pecí

Ponúkame počítačovú 3D vizualizáciu návrhu budúceho diela.

Viac informácii

Stavby krbov a kachľových pecí

Stavby krbov, pecí, šporákov, chlebových pecí aj na domáce použitie, vonkajšie krby

Viac informácii

Rekonštrukcie starých pecí a šporákov

Rekonštrukcie starých pecí a šporákov, stavby komínov, vložkovanie komínov

Viac informácii

Odborná spôsobilosť

Naša firma kladie veľký dôraz na vzdelávanie. Aby sme držali krok s dobou, každoročne absolvujeme niekoľko školení, zameraných na nové technológie v oblasti kachliarstva. Keďže sortiment materiálov a technológií sa každým rokom rozširuje, vyberáme z veľkého množstva a začíname sa špecializovať.

Všetky nami ponúknuté technológie máme preverené a zvládnuté tak, aby konečný užívateľ nášho produktu bol maximálne spokojný.Viac informácii

Kontaktujte nás